ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг доступу до електронного кабінету “Культурний проект”

Текст документу, наведений нижче, є Публічною пропозицією (офертою) згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, Фізична особа-підприємець Дубіч Тетяна Федорівна, в особі Дубіч Тетяна Федорівна, яка діє на підставі Виписки (в подальшому - “Виконавець”), адресованою будь-якій юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, самозайнятій особі (в подальшому – “Замовник”), укласти Публічний договір про надання послуг доступу до електронного кабінету “Курси” (в подальшому – “Договір”), на наступних умовах, однакових для всіх Замовників:
тут та в подальшому Виконавець та Замовник іменуються разом «Сторони», а кожен окремо – “Сторона”.

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг доступу до електронного кабінету “Курси” на умовах, що викладені у даному Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
1.3. Виконавець – юридична особа ФОП Дубіч Тетяна Федорівна та додатково залучені юридичні особи в т.ч. фізичні-особи підприємці, надає послуги визначені даним Договором, інформація розміщена на веб-сторінці Виконавця за посиланням: www.culturalproject.org.
1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач електронного кабінету “Курси”, який здійснив оплату за доступ до нього.
1.5. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, в тому числі фізичну особу-підприємця, самозайняту особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.6. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.7. Електронний кабінет “Курси” - обліковий запис на зазначеному сайті: www.culturalproject.org з доступом до записів, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів (відео, текстові, тощо) з можливістю завантажити матеріали курсу та брати участь у заняттях, передбачених курсом.
1.8. Обсяг послуг – перелік Послуг, доступних Замовнику в рамках певного Курсу впродовж Періоду без додаткової оплати.
1.9. Послуги – надання Виконавцем доступу до електронного кабінету “Курси”.
1.10. Тариф – ціна Послуги в рамках певного Курсу.
1.11. Період – шість календарних місяця з моменту початку користування будь-яким Курсом.
1.12. Згода субʼєкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати за доступ до електронного кабінету «Курси» передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. Предмет договору та загальні положення


2.1. Виконавець на умовах цього Публічного договору пропонує та зобов’язується після акцептування даного Договору надати Замовнику послуги з доступу до електронного кабінету “Курси” (надалі – Послуги), а Замовник – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.
2.2. Обсяг Послуг, вартість (Тариф) за одиницю Послуги та розмір плати, що має здійснити Замовник для отримання послуг, визначені умовами Курсів за посиланням: www.culturalproject.org
2.4. Всі умови даного Договору є обовʼязковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Надавати Замовнику Послуги, вказані в п.2.1. Договору, належним чином і в строк відповідно до умов Договору з урахування положень чинного Законодавства.
3.1.2. Забезпечити можливість доступу Замовника до електронного кабінету “Курси” з використанням логіну і паролю Замовника. Виконавець не несе відповідальності за неможливість використання електронного кабінету “Курси” Замовником з причин, що не залежать від Виконавця.
3.1.3. Не розголошувати реєстраційні дані Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.4. Повідомляти Замовника про зміни вартості Послуг, умов обслуговування, методів оплати, інших умов Договору не менше ніж за один день, шляхом розміщення інформації на сайті: www.culturalproject.org
3.1.5. Не змінювати вартість Послуг, що вже оплачені Замовником.
3.1.6. Приймати до розгляду пропозиції Замовника щодо покращення роботи електронного кабінету “Курси” та якості надання Послуг.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника виконання умов Договору.
3.2.2. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.
3.2.3. Призупинити надання Замовнику Послуг у випадках порушення Замовником зобов’язань, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.
3.2.4. Припинити доступ Замовника до електронного кабінету “Курси” та скасувати його реєстрацію у випадку:
3.2.4.1. виявлення нестандартної поведінки Замовника, спрямованої на збір та/або збирання та/або копіювання та/або обробку та/або крадіжку та/або вилучення та/або знищення будь-яких персональних даних, а також будь-якої іншої інформації, що отримана і зберігається Виконавцем в рамках роботи електронного кабінету “Курси”, в тому числі шляхом парсингу;
3.2.4.2. виявлення загроз для роботи електронного кабінету “Курси” (кібератак) через здійснення дій з боку Замовника та/або через його обладнання та/або з використанням його реєстраційних даних та мережевих реквізитів;
3.2.4.3. пошкодження або намагання пошкодити засобів захисту електронного кабінету “Курси” з боку Замовника;
3.2.4.4. перевищення кількості запитів з ІР-адреси за певний проміжок часу;
3.2.4.5. надсилання Замовником запитів, які містять образливу інформацію, суперечать загальним етичним та моральним нормам та правилам поведінки, та які можуть призвести до наслідків, передбачених ст. Кримінального кодексу України;
3.2.4.6. вчинення Замовником дій з електронним кабінетом “Курси”, які можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України.
3.2.5. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.
3.2.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Замовника без попередження, якщо Замовник протягом року не користувався функціоналом електронного кабінету “Курси”. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.
3.2.7. Використовувати електронну пошту Замовника, вказану при реєстрації, з метою розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин, тощо.
3.2.8. Створювати новий функціонал електронного кабінету “Курси”, та вносити зміни у вже існуючий на свій розсуд, враховуючи відгуки та побажання Замовника.
3.2.9. Залучати третіх осіб для надання Послуг Замовнику.
3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. Визнати і погодитись з тим, що в електронному кабінеті “Курси” міститься інформація (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, а також інші об'єкти авторського права), яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими міжнародними законами належать Виконавцю. Ні сам Замовник, ні інші особи за сприяння з боку Замовника, не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення, не проникатимуть в програмне забезпечення з метою отримання кодів програмного забезпечення; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо прав користування електронним кабінетом “Курси”, а також не модифікуватимуть Послуги, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
3.3.2. До укладення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, вартістю Послуг розміщеними на сайті Виконавця за адресою: www.culturalproject.org.
3.3.3. Надати правдиву, точну і повну інформацію про себе, якщо Замовник надає невірну інформацію або Виконавець має серйозні підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна, або неточна, Виконавець має право призупинити або відмовити Замовнику у користуванні електронним кабінетом “Курси”.
3.3.4. Не допускати до користування електронним кабінетом “Курси” сторонніх осіб використовуючи логін (ім'я користувача) та пароль Замовника.
3.3.5. Замовник несе відповідальність за безпеку свого логіну та паролю для доступу до електронного кабінету “Курси”, а також за все, що буде зроблено в електронному кабінеті “Курси” під логіном та паролем Замовника.
3.3.6. Негайно повідомляти Виконавця про будь-які випадки доступу до електронного кабінету “Курси” за логіном та паролем Замовника без відома Замовника та про будь-яке порушення безпеки.
3.3.7. Виконувати вимоги Закону України “Про захист персональних даних” відносно інформації, яку Замовник розміщує в електронному кабінеті “Курси”.
3.3.8. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця на умовах Договору.
3.3.9. Замовник не має права передавати свої права за Договором третій стороні без згоди сторін.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Акцептувати даний Договір пройшовши процедуру реєстрації, відповідно до п.5.1 Договору.
3.4.2. Користуватись Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Договору протягом всього терміну їх надання.
3.4.3. Звернутись до Виконавця з заявою про зміну логіну для доступу до електронного кабінету “Курси”. Виконавець, для зміни логіну, може вимагати підтверджуючих документів від Замовника.
3.4.4. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення роботи електронного кабінету “Курси” та якості надання Послуг.
3.4.5. Одержувати відповіді та роз’яснення Виконавця щодо підстав відмови у реєстрації в електронному кабінеті “Курси”, якщо таке мало місце.
3.4.6. У випадку виникнення проблем з доступом, Замовник може звернутися в Службу підтримки Виконавця, що працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за номером +380 (95) 493 04 04, +380 (96) 104 20 56. Або за такими посиланнями:

Telegram: www.t.me/tculturalproject
e-mail: info@culturalproject.org

3.4.7. Отримати від Виконавця Акти в електронному вигляді із використанням ЕЦП Виконавця, що відповідає вимогам законодавства, а також повертати ці Акти після підписання власним ЕЦП у строки, зазначені Виконавцем при формуванні у порядку, зазначеному у розділі 5 цього Договору.

4. Заяви та гарантії сторін

4.1. Виконавець заявляє та гарантує наступне:
4.1.1. що йому належать всі та будь-які права інтелектуальної власності на інформацію що знаходиться в електронному кабінеті “Курси”, і йому нічого не відомо про права інтелектуальної власності третіх осіб, які можуть бути порушені при укладенні цього Договору;
4.1.2. що він є суб’єктом господарювання, що має право на здійснення діяльності з надання Послуг, що є предметом даного Договору та що він, його наймані працівники та субвиконавці мають належну кваліфікацію для надання Послуг за цим Договором;
4.1.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

4.2. Замовник заявляє та гарантує наступне:
4.2.1. що він є дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені або як фізична особа-підприємець, або на законних підставах від імені фізичної чи юридичної особи, в тому числі від імені фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи;
4.2.2. що він не входить до переліку осіб стосовно яких існують чи застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи;
4.2.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;
4.2.4. що зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг, йому повністю зрозумілі та що Акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;
4.2.5. що всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником під час реєстрації в електронному кабінеті “Курси” є точними і достовірними;
4.2.6. що він буде оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг;
4.2.7. що він, здійснюючі оплату за Курси та/або проставляючи відмітку в полі «Ознайомлений» в Інформованій згоді на обробку персональних даних та інформації, повністю ознайомлений та надає згоду Виконавцю на збір, зберігання, обробку та передання своїх персональних даних та інформації або персональних даних та інформації фізичних осіб від імені яких він діє на законних підставах;
4.2.8. що він, здійснюючи Акцепт цього Договору, погоджується на використання електронного цифрового підпису в електронному документообігу в межах виконання цієї Публічної Оферти в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти.

5.1.Реєстрація Замовника здійснюється ним самостійно одним із способів:
- на веб-сайті Виконавця за адресою www.culturalproject.org
- через оператора за телефоном +380 (95) 493 04 04
5.2. Виконавець може відмовити Замовнику у реєстрації у разі зазначення ним адреси електронної пошти або телефону, що вже використовується іншим зареєстрованим Замовником.
- Ціна Послуг визначається згідно з обраними Замовником Тарифом, відповідно до розміщеної інформації на сайті Виконавця за адресою: www.culturalproject.org
5.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначеної в виставленому Виконавцем рахунку-акті Замовнику. На вимогу Замовника рахунок-акт буде направлений йому на зазначену ним поштову адресу. Оплата за таким рахунком-актом означає згоду Замовника з умовами договору та прирівнюється до підписання рахунку-акту Замовником. В разі не здійснення оплати Виконавець не надає Послуги.
5.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість Послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.
5.5. Датою оплати Послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.6. Датою акцепту Оферти і укладення Договору є дата оплати Послуг та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, а також датою підписання рахунку-акту Замовником.
- Після Акцепту Замовник на зазначену Замовником електронну пошту Виконавець протягом доби направляє ім'я користувача (логін) та пароль, що дозволяють отримати доступ до електронного кабінету “Курси” на сайті www.culturalproject.org

5.7. Сторони дійшли згоди, якщо протягом 3 (трьох) днів з дати оплати Послуг, Замовник не звернувся до Виконавця зі зверненням про неотримання ім'я користувача (логін) та паролю або неможливість використання отриманого ім'я користувача (логін) та паролю, то вважається що Замовник отримав діюче ім'я користувача (логін) та паролю, і в подальшому Замовник не може звертатися з даною претензією до Виконавця.
5.8. Надання Виконавцем Послуг здійснюється в режимі “24/7”. При цьому Виконавець залишає за собою право на проведення профілактичних та регламентних робіт.
5.9. Виконавцем надаються послуги в форматі “ЯК Є”. Технічні перебої і тимчасові припинення надання послуг (в т.ч. пов’язані з проведенням технологічних і профілактичних робіт на сервісі) не є підставою для пред’явлення до Виконавця будь-яких моральних, матеріальних, майнових чи інших претензій.
5.10. У разі, якщо Користувач використав хоча б один раз свій логін (ім'я користувача) та пароль для входу до електронному кабінеті “Курси”, здійснена Замовником оплата за Послуги не повертається.
- Актуальні Тарифи розміщені за посиланням: www.culturalproject.org
5.11. Виконавець має право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на інтернет-сайті Виконавця.
5.12. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня оплати Замовником Послуг, Замовник не надає письмових претензій Виконавцю, в т.ч. їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі електронного кабінету “Курси”, на 15 (п’ятнадцятий) календарний день Послуги вважаються прийнятими по об’єму та якості, Рахунок-Акт підписаним.
5.13. Сторони зобов'язані інформувати одна одну про неможливість обміну документами в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та/або печатки. У цьому випадку Сторони проводять обмін документами на паперовому носії з підписанням власноручним підписом.
5.14. Замовник може звернутися до Виконавця із письмовою заявою про повернення помилково сплачених ним коштів. Заява має містити достатні дані для ідентифікації платежу. Заява розглядається Виконавцем протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту її надходження. Про результати розгляду заяви про повернення коштів Виконавець повідом­ляється письмово. У разі задоволення заяви Замовника кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту прийняття рішення.

6. Відповідальність сторін та підстави звільнення від відповідальності

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.
6.2. Виконавець несе перед Замовником відповідальність за недотримання своїх зобов’язань щодо захисту конфіденційної та іншої інформації, що отримана та зберігається Виконавцем в рамках виконання Договору, а також за наслідки недотримання ним законодавства України в сфері захисту персональних даних та розголошення конфіденційної інформації, отриманої при реєстрації Замовника та/або під час отримання Замовником Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором.
6.3. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:
6.3.1. порушення положень цього Договору та чинного законодавства України.
6.3.2. за недотримання ним законодавства в сфері захисту персональних даних в рамках укладання та виконання цього Договору.
6.3.3. за точність, достовірність та актуальність даних, відомостей та інформації, переданих Виконавцю в рамках укладання та виконання цього Договору і достовірність гарантій і заяв, наданих у п. 5.2 цього Договору.
6.3.4. за збереження своїх реєстраційних даних, мережевих реквізитів (логін (ім'я користувача), пароль), ідентифікаторів і месенджері Телеграм і за будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого використання таких даних та реквізитів.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, що зазнав Замовник внаслідок порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб в результаті отримання Послуг за цим Договором.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування окремих сегментів Інтернету, за порушення обміну інформацією, що виникли в результаті зниження якості надання послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел.
6.6. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити умови цього Договору шляхом вчинення дій, зазначених у п. 3.2.4. цього Договору, доступ Замовника до електронного кабінету “Курси” буде припинений. Виконавець має право скасувати реєстрацію Замовника в електронному кабінеті “Курси”.
6.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
- 6.8. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти, або розміщення оголошень на веб-сайті Виконавця www.culturalproject.org
6.9. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, у тому числі упущеної вигоди.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів всі та будь-які розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Договору. Замовник погоджується, що для цілей вирішення таких розбіжностей та спорів між Сторонами обов’язковим для використання засобом комунікації є листування за електронною адресою: info@culturalproject.org.
7.2. У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України.

8. Строк дії

8.1. Строк дії та зміна умов Публічної Оферти
8.1.1. Публічна Оферта набуває чинності з моменту її розміщення (оприлюднення на веб-сайті Виконавця) www.culturalproject.org
8.1.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Публічної оферти, розмістивши нову її редакцію у відповідному розділі веб-сайту Виконавця www.culturalproject.org. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті Виконавця, якщо інше не передбачено безпосередньо в новій редакції Публічної оферти.
8.2. Строк дії та припинення Договору
8.2.1. Акцепт Публічної Оферти Замовником, здійснений відповідно до положень її розділу 3, зумовлює укладання Договору на умовах Публічної Оферти.
8.2.2. Договір набуває чинності з моменту отримання Акцепту Виконавцем у порядку та на умовах, зазначених у розділі 5.
8.2.3. Строк дії Договору відповідає строку надання Послуг, що визначається Договором, але в будь-якому разі Договір діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.
8.2.4. Дострокове припинення (розірвання) Договору можливе:
8.2.4.1. у будь-який час за згодою Сторін;
8.2.4.2. з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником положень п. 3.2.4. даного Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації Замовника;
8.2.4.3 з ініціативи Замовника у випадку порушення Виконавцем положень цього Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавця на адресу e-mail: info@culturalproject.org.
8.2.5. У випадку закінчення строку дії або дострокового припинення (розірвання) Договору Виконавець одночасно здійснює скасування реєстрації Замовника.

9. Конфіденційна інформація та захист персональних даних

9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, відомостей та даних, переданих та отриманих в рамках укладання та виконання цього Договору, що означає, що розкрити її вони можуть лише за згодою іншої Сторони та у випадках, передбачених чинним законодавством, в тому числі компетентним органам і суб’єктам, уповноваженим законодавством на отримання такої інформації, включаючи, але не обмежуючись: органи у сфері інтелектуальної власності, правоохоронні органи, суди тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам, працівникам, субвиконавцям за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що надаватиметься. Порушення даної умови може бути підставою для розірвання цього Договору.
9.2. Уся інформація, відомості та дані, передані Сторонами одна одній в період дії цього Договору, вважаються конфіденційними, за виключенням випадків:
(а) прямо передбачених чинним законодавством України;
(б) коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
(в) коли така інформація, відомості та дані на момент їх отримання були загальновідомими або стали загальновідомими не з вини будь-якої Сторони.
9.3. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів організаційного і технічного характеру для того, щоб попередити повне або часткове розголошення інформації, відомостей та даних або ознайомлення з ними третіх осіб, без отримання попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, від якої була отримана така інформація.
9.4. Замовник заявляє та гарантує, що він повністю ознайомився зі змістом Інформованої згоди на збір, обробку та використання персональних даних та дає згоду на зазначені дії щодо своїх персональних даних та персональних даних фізичних осіб від імені яких він діє на законних підставах шляхом проставлення відмітки в полі “Ознайомлений” наприкінці тексту цього документу.

10. Прикінцеві положення

10.1. Сторони погодили використання електронного документообігу в межах виконання цього Договору, а також використання ЕЦП у такому документообігу.
10.2. Протягом дії Договору в нього, з ініціативи Виконавця, можуть вноситися зміни і доповнення у порядку, передбаченому цим Договором.
10.3. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору.
10.4. Виконавець не може поступитися своїми правами та обов’язками за цим Договором будь-якій третій особі за виключенням випадків найму субвиконавців в Україні.
10.5. Замовник зобов’язаний періодично переглядати відомості про вартість та умови надання Послуг Виконавцем, а також положення Публічної оферти. Використання Замовником електронного кабінету “Курси” після закінчення 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після розміщення нової редакції Публічної оферти означає її Акцепт Замовником.
10.6. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.

ДОДАТОК № 1 ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ

ДО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ “Курси”

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА ЗБІР,

ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Замовник дає Виконавцю згоду на обробку та зберігання зазначених у п. 2 персональних даних (надалі – “Персональні дані”) та інформації, що не містить персональних даних, але містить відомості, необхідні реєстрації в Сервісі та отримання Послуг за Договором, в тому числі стосується кількісних та/або вартісних показників (надалі – “Інформація”) на таких умовах:
1. Персональні дані та Інформація збиратимуться, оброблятимуться та зберігатимуться, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором та не суперечить чинному законодавству України.
Замовник, здійснюючи Акцепт Договору, підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, Персональні Дані та Інформація, зазначені у п. 2, можуть бути передані Виконавцем третім особам на умовах, викладених у п. 4 нижче.
2. Виконавець збиратиме, оброблятиме та зберігатиме такі персональні дані та Інформацію: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail, ЕЦП, логіни та паролі тощо), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані Замовником про себе або інших суб’єктів персональних даних, які були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки, склад персональних даних та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, інформацію про сплачені розміри державних зборів та мит, Послуг Виконавця, розмір боргу/переплати за ними тощо.
3. Виконавець здійснюватиме із зазначеними у п. 2 персональними даними та Інформацією дії, передбачені Законом України “Про захист персональних даних”, Цивільним кодексом України, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Законом України “Про охорону прав на промислові зразки”, Податковим кодексом України, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Кримінальним кодексом України та іншими законами та підзаконними актами.
4. Зазначені у п. 2 персональні дані та Інформація можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених законодавством України, а також на підставі договорів, лише за умови дотримання конфіденційності та нерозголошення отриманої інформації. Третіми особами можуть бути: Установа, Заклад експертизи, особи, що здійснюють ведення бухгалтерського обліку та звітності Виконавця, особи, що надають Виконавцю юридичні послуги, його радники, наймані працівники та субвиконавці, державні фіскальні (податкові) органи, правоохоронні органи, суди тощо.
5. У випадку зміни переданих Персональних Даних, Замовних зобов’язується оперативно повідомити Виконавця про такі зміни та надати оновлені Персональні Дані.
6. Інформована згода надається на строк, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п. 1 вище.