Відбулась: 10.12 о 11:00

Пошуки архе

Філософія
Академічний курс
Місце Освітня станція 31в1
вул. Пушкінська 31в1

Тривалість 2 години з перервою

Як вивчати античну філософію, щоб здобути «істинну, а не хибну мудрість»? Що є все? Питання про буття. Можливості та обмеження людського пізнання. Чи існує щось, чого не можна пізнати? Формування й розвиток найважливіших філософських понять. Філософські відкриття Фалеса, Піфагора, Парменіда, Геракліта, Протагора, Демокріта.

Інтерактивний семінар:

Шлях філософа. У чому pathos філософів? Як жити, щоб філософувати? Тлумачення «темних фрагментів» Геракліта, «Поеми про буття» Парменіда, та Демокріта.

Картина світу – від Геракліта і Парменда (буття – плинне й статичне). Філософ, що плаче (Геракліт) філософ, що сміється (Демокріт).

Рекомендоване читання:

  • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. –   М., 1986. – С. 109-149,  234-268.
  • Фрагменты ранних древнегреческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. – с.274-298.

Лектор

Тарас Лютий

Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія».   Письменник, поет.   Автор наукових робіт «Нігілізм: анатомія Ніщо», «Розумність нерозумного», «Культура масова і популярна» (у співавторстві). Видав збірку прози «Вулики сновидінь» та поетичну збірку «Елегії».

Лектор

Людмила Криворучка

Директор Докторської школи ім. родини Юхименків Національного університету «Києво- Могилянська академія»; завідувач докторантури, аспірантури; кандидат філософських наук, Закінчила гуманітарний факультет НаУКМА за спеціальністю «історія філософії» (1998), тема дисертації – «Роль інтерпретації в культурі» (2002), працює як дослідник у наукових проектах НаУКМА, викладає філософські дисципліни в НаУКМА з 1999 р. 

Актуальні дослідницькі зацікавлення: герменевтична традиція в європейській філософії, спадщина Г.-Ґ. Ґадамера; теорії тексту та інтерпретації; філософія освіти, інноваційні методи викладання, концептуалізація та розробка методів викладання й навчання в парадигмі Lifelong Learning як в академічному, так і в поза-академічному середовищі.

Місце проведення

Лекцiя проводиться у Освітня станція 31в1 вул. Пушкінська 31в1

Лекція минула

Зареєструйся та отримуй
більше матеріалів
та інших можливостей! Зареєструватися на сайті