Юрій Завгородній – Культурний Проект

Завгородній Юрій

Завгородній Юрій, кандидат філософських наук, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національноїакадемії наук України, Київ. Наукові інтереси: історія та рецепція індійської релігійно-філософської думки, філософська культура Давньої Русі, паломництво, сакральна географія, філософський традиціоналізм, острів Хортиця. Книги: «Давньоруські любомудри». К., 2004 (у співавторстві); «Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу». К., 2013 (у співавторстві); «Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840 – 1930-ті рр.)». К., 2013; «Сакральная география и феномен паломничества (теоретические аспекты, Древняя Русь, евразийский контекст)».  Saarbrücken, 2014.

Читає лекції