Юлія Романенкова – Культурний Проект

Романенкова Юлія

Доктор мистецтвознавства (2010), професор (2012), завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету ім. Б. Грінченка. Автор 165 наукових праць у виданнях України, Росії, Білорусі, Латвії, Португалії; учасник і модератор наукових конференцій, член Міжнародної асоціації арт-критиків (AICA), Російського культурологічного товариства. Коло наукових інтересів – західноєвропейська художня культура, мистецтво доби Ренесансу та маньєризму. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (1998), аспірантуру (2001) та докторантуру (2009). Захистила кандидатську дисертацію, присвячену феномену школи Фонтенбло у французькому мистецтві XVI ст. (2002), та докторську дисертацію з проблем маньєризму у мистецтві країн Європи к. XV – поч. XVII ст. (2010). 

Читає лекції