Тарас Кононенко – Культурний Проект

Кононенко Тарас

Кандидат філософських наук, доцент.Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, методологія історико-філософського пізнання, методологія гуманітарних наук, українознавство, українська філософія, історія, література та культура. Основні праці:- Освіта ХХІ століття: філософія родинності. - К., 2001. (у співавт.);- Історія стародавньої філософії // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);- Філософія Нового часу ХVI-ХVIII ст. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002;- Український етнос: генеза і перспективи. - К., 2002., (у співавт.);- Історія стародавньої філософії: Частина І, розділ 2. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);- Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. // Історія філософії. Словник / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.). - Філософія Нового часу XVI-XVIII: Частина ІII, розділ 1, 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.  

Читає лекції