Сергій Капранов – Культурний Проект

Капранов Сергій

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, доцент кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор монографії «"Ісе моноґатарі" як пам’ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан».

Читає лекції