Олена Горбик – Культурний Проект

Горбик Олена

Від 1999 р. викладач в Київському Національному університеті будівництва і архітектури  (та, від 2003 р., в Київському національному університеті технологій та дизайну) курсів «Історія архітектури», «Історія мистецтва» та «Композиція». Опублікувала монографію «Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини» (Київ, видавництво «Техніка», 2004 р, 118 стор.), понад 30 наукових статей та 10 навчально-методичнихї видань. Працює над докторською дисертацією з теорії архітектури, напрям наукової цікавості стилестановлення середньовіччя. Закінчила архітектурний факультет КНУБА 1997 р., аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію по спеціальності «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» за темою «Стильові риси католицького провінційного барокового храму (на матеріалах костьолів Київщини і Волині)».

Читає лекції