Хамрай Олексій

Керівник спеціалізації "Юдаїка" МП "Історія" кафедри історії НаУКМА, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник (відділ Класичного Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України). Тематика наукових досліджень: граматика арабської мови, єврейська рукописна традиція на українських теренах.

Читає лекції