Богачов Андрій

Народився у Полтаві. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистив докторську дисертацію «Герменевтичний досвід як предмет філософії».   Розробив і викладає навчальні курси «Теорія пізнання», «Філософська герменевтика», «Філософія гуманітарного знання», «Філософія мови», «Діалектика і метафізика», «Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера» та «Філософська герменевтика». Автор біля 60 наукових публікацій та перекладач 5 фахових книжок, написаних німецькою мовою.    Після захисту докторської дисертації опублікував 10 наукових статей

Читає лекції