Андрій Богачов – Культурний Проект

Богачов Андрій

Доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Також викладає в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Автор книжок «Філософська герменевтика», «Досвід і сенс». Переклав з нім. мова книжки: «Філософія сьогодні», П. Слотердайк «Критика цинічного розуму», «Класики філософії мови» (співперекл.), «Класики політичної думки» (співперекл.), В. Вельш «Наш постмодерний модерн» (співперекл.). Зараз перекладає «Буття і час» М. Гайдеґера.

Читає лекції