Анатолій Єрмоленко – Культурний Проект

Єрмоленко Анатолій

Доктор філософських наук, професор, філософ дискурсу, перекладач, праці в царині соціальної та практичної філософій, соціальної етики; заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,  професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, запрошений дослідник Інституту філософії Вільного університету Берліна (2004, 2009), керівник проекту серії видань перекладів сучасних німецьких філософів Vernunft und Gesellschaft (Розум і суспільство); член Центру Ганса Йонаса (Вільний університет Берліна); член Міжнародного комітету Інтернаціонального філософського центру К.-О.Апеля (Козенца, Італія). 

Читає лекції