Тематичні курси Спецтема Онлайн-трансляція

Культура мислення

з 21 січня до 1 квітня
Авторський курс

1 заняття на тиждень:

субота—17:00

Про курс

Про що цей курс?

Однією з виразних ознак людини є її спроможність мислити, інтелектуально опрацьовувати інформацію, вдосконалювати своє бачення світу, гармонійно й обдумано з ним взаємодіяти. Ця здатність людини до пізнання світу довкола себе протягом багатовікової історії людства як спільноти реалізовувалася у різних формах і методологіях, які можна назвати культурами мислення.

Римський оратор і філософ Марк Туллій Цицерон у своїх «Тускуланських бесідах» вперше використав слово «культура» не у його прямому сільськогосподарському значенні «обробка», від дієслова colere — обробляти, займатися землеробством, а у переносному значенні як cultura animae — «культура душі» як опис філософії.

На основі такого підходу до поняття культури, запропонований термін «культура мислення» можна розуміти як деяку рамку бачення, сприйняття та осмислення світу за певними принципами і правилами за допомогою спеціальної мови символів. Культур мислення є багато, і складаються вони з частин нормативної і символічної. Як інормативна частина (принципи, правила, уявлення про «правильне мислення»), так і символічна (і мова символів, і символьна мова зі своїм інструментарієм засобів) формують своєрідні комбінації, за допомогою яких людина взаємодіє з іншими людьми та світом довкола неї. Для вироблення індивідуальної культури мислення як методології пізнання світу цей курс пропонує огляд різних традицій інтелектуальної взаємодії людини з тим, що її оточує, як особливих культур мислення, від релігії та езотерики до економіки й психології.

Основні завдання курсу:

- розглянути різні традиції осмислення дійсності, які людство виробило протягом своєї історії;

- дослідити ці традиції як особливі методології пізнання реальності;

- навчитися аналізувати взаємодії людей у соціумі крізь призми різних підходів - від психології та економіки до релігії та езотерики;

- виробити індивідуальну культуру мислення, що означає навчитися неупереджено осмислювати соціальну реальність та складати для себе власну картину людської дійсності.    

В основі методики викладання лежать два принципи:

1) залучення аудиторії до обговорення матеріалу та постійна можливість пов’язати його із наявним в учасників курсу знанням; для цього кожна лекція включає в себе щонайменше одну вправу чи розгорнуте питання до обговорення для залучення аудиторії;

2) у ролі емпіричного матеріалу опрацьовуватимуться як «продукти» культури високої і «класичної», так і матеріали сучасної масової культури, що дозволить розширити спектр аналізованих проявів різних культур мислення в історичному розрізі і у світі сучасності.

Підготовка до лекцій передбачатиме ознайомлення з фрагментами текстів, відео- та аудіоматеріалами.

Програма курсу

Дата Подія Лектор Локація
СБ, 21 січня о 17:00
Що таке наука і чим наукове відрізняється від ненаукового? Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 28 січня о 17:00
Загадка людського мислення: як ми думаємо про те, що ми думаємо Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 4 лютого о 17:00
Віра та релігія у трикутнику взаємодії «індивідуальне – сакральне – соціальне» Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 11 лютого о 17:00
Психологія: синхронний погляд на людину зсередини і ззовні Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 18 лютого о 17:00
Економіка: монетизація та фетишизація взаємодії людини зі світом Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 25 лютого о 17:00
Гумор, сміх і поняття «смішного»: життя як анекдот Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 4 березня о 17:00
Порнографія та сексуальність – як можна мислити задоволення? Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 11 березня о 17:00
Езотерика: від сліпої віри в диво до духовного розвитку Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 25 березня о 17:00
Культура та мистецтво: співати життя, танцювати політику, малювати «всесвітню змову» Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1
СБ, 1 квітня о 17:00
Ідеології за межами політичної науки як мірила «правильності життя» Яковлєв Максим
Освітня станція 31в1

Місце навчання

Місце проведення лекцій - «Освітня станція 31в1», вул. Пушкінська 31в1